Fix4Sales

Over

Fix4Credit is een label van Fix4Sales dat specifiek gericht is op het krediet- en risicomanagement. Onze specialisten weten als geen ander de juiste oplossingen te creëren en te implementeren binnen de gehele kredietcyclus. Fix4Credit heeft een bewezen track record en maakt gebruik van Business Partners om elke gewenste innovatie en optimalisatie binnen uw krediet- en risicomanagement te faciliteren. Door onze jarenlange ervaring, reputatie en netwerk weten wij snel te acteren en tot de juiste oplossing te komen.

 

 

 

Meer weten

Voor wie?

Fix4Credit is voor bedrijven die op zoek zijn naar procesverbeteringen binnen de gehele kredietcyclus. Hierbij wordt volledig rekening gehouden met de juiste balans tussen het verantwoord nemen van een kredietrisico, de gerelateerde kosten, het commerciële belang en de wijze waarop wordt omgegaan met debiteuren. Ons oogmerk is niet alleen het verbeteren van uw krediet- en risicomanagement, maar ook op welke wijze dit is georganiseerd.

Meer weten

Oplossingen

Fix4Credit werkt nauw samen met diverse Business Partners om adequaat te kunnen reageren op verzoeken van opdrachtgevers. Het netwerk van deze Business Partners vormt ons ecosysteem om iedere gewenste oplossing te leveren. De Business Partners van Fix4Credit zijn specialisten binnen een onderdeel van de kredietcyclus en met zorg samengesteld, zodat zij complementair aan elkaar zijn. Fix4Credit biedt oplossingen aan binnen de gehele kredietketen en kunnen uw proces innoveren en optimaliseren.

Meer weten

Contact

Interesse in het optimaliseren van uw processen in de kredietcyclus of staat u open voor een innovatieve en vernieuwende aanpak? Neem dan contact met ons op via: 

Adres:
Eikenlaan 4, 2245 BD Wassenaar 
Mail:
r.bodaan@fix4credit.nl
LinkedIn
Fix4Credit LinkedIn

Fix4Sales

Accepteren

Om nieuwe klanten te werven wordt tegenwoordig een veelvoud aan middelen ingezet. De vraag is echter of de juiste populatie wordt benaderd en hoe gedegen het acceptatieproces is. Worden de juiste tools in uw procesvoering gebruikt? En welke interne en externe databronnen moeten worden ingezet om wanbetaling tegen te gaan? De specialisten van Fix4Credit weten als geen ander antwoord te geven op voornoemde vragen. Hierbij houden zij rekening met het vinden van de juiste balans tussen een verantwoord kredietrisico en het accepteren van de juiste klanten.

Meer weten

Beheren

Als klanten eenmaal zijn geaccepteerd, dan is het van belang dat zij periodiek worden gefactureerd en dat dit proces wordt opgevolgd indien betalingen uitblijven. Een duidelijk facturatieproces en debiteurenbeheer tezamen met goed klantencontact is het fundament van een gezond klantenbestand. Tegenwoordig wordt steeds meer afgewogen om onderdelen van of het gehele operationele proces uit te besteden. Onze specialisten hebben ruime ervaring om de juiste afweging hieromtrent te maken en de implementatie van een nieuwe werkwijze te begeleiden. 

Meer weten

Incasseren

Indien klanten om wat voor reden dan ook weigeren te betalen, dan is het onvermijdbaar om vervolgstappen te nemen om het factuurbedrag te incasseren. De vorderingen kunnen worden uitbesteed aan een incassobureau of een deurwaarder. Maar vorderingen kunnen ook verkocht worden of juist worden geïnd door een eigen incassobureau. De specialisten van Fix4Credit weten bij elke keuze exact wat de voor- en nadelen zijn. Tevens weten zij tools aan te reiken om externe incassopartijen te monitoren, zodat externe cash stromen dagelijks zichtbaar zijn.

Meer weten

Afwikkelen

Aan het einde van de kredietcyclus zijn alle stappen doorlopen om een factuur betaald te krijgen. Wat rest zijn vorderingen die nog onbetaald zijn. Deze kunnen zijn uitbesteed of geretourneerd door uw externe incassopartij. In deze finale fase van de kredietcyclus is het nog steeds mogelijk rendement te behalen. Vorderingen kunnen namelijk worden verkocht, in een (externe) bewakingsmodule worden geplaatst of worden afgeschreven. De specialisten van Fix4Credit kunnen adviseren welke afwikkeling het best tot zijn recht komt als sluitstuk van het proces. 

Meer weten

Fix4Sales

Ecosysteem

Het Fix4Credit ecosysteem is een netwerk van bedrijven dat oplossingen levert in de krediet- en risicomanagement branche. Wij zijn er van overtuigd dat de specialisaties van onze Business Partners het verschil maken. Fix4Credit heeft nauwe relaties met de Business Partners opgebouwd en is inhoudelijk volledig op de hoogte van de diverse mogelijkheden die zij te bieden hebben. Zo zijn wij in staat om snel te antiperen op wensen van opdrachtgevers en het adviseren bij vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd.

Business Partners

Elke aangesloten Business Partner is specialist binnen een onderdeel van de kredietketen. Voordat Fix4Credit een Business Partner toevoegt aan het ecosysteem verdiepen wij ons inhoudelijk in de dienstverlening. Tevens onderzoeken wij of er geen overlap is met onze huidige Business Partners en hoe uniek en specifiek de dienstverlening is. Door deze aanpak dragen wij er zorg voor dat ons ecosysteem uniek van samenstelling is en blijft.

Onze Business Partners

Investeringsfonds

 

Fix4Credit vertegenwoordigt een tweetal (buitenlandse) investeringsfondsen die geïnteresseerd zijn om te investeren in debiteurenportefeuilles.

 

TDX Group Limited

 

Onze Business Partner TDX Group beschikt over een platform waarmee zij opdrachtgevers faciliteren bij het aansturen van incassorelaties.

 

 

Asset Managing Partners

 

Onze Business Partners Asset Managing Partners treedt op als Master Servicer en wordt ook ingezet om incassoresultaten te monitoren en optimaliseren voor bedrijven die te maken hebben met omvangrijke incassoportefeuilles.

 

 

Connect

Wilt u als toekomstige Business Partner gebruik maken van het netwerk van Fix4Credit en de commerciële ondersteuning die wij te bieden hebben? Beschikt u over een unieke dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Mail direct